บริษัท  ที.แอล.เอช.  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด     2002  หมู่ 10 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270     Tel:(02)749-9090 Auto 10 Line Fax:(02)749-7988