จุดเริ่มต้นของความท้าทายอันยิ่งใหญ่       

        ในปีพ.ศ.2539“T.L.H.Engineering”ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยความตั้งมั่นพร้อมทีมงานที่มีความตั้งใจและ
อดทนเต็มเปี่ยมด้วยพลังพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วงการหลอมโลหะ  “T.L.H. Engineering”ต้องต่อสู้และบุกเบิก
ในตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทั้งในเรื่องคุณภาพและบริการใน

         ปี พ.ศ.2547  ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของเรา   “T.L.H. Engineering” มีการจัดตั้งโรงงานแห่ง
ใหม่ที่ทันสมัย  มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงการทางด้านการบริหารจัดการให้ทันสมัย  ซึ่งทำให้ในปัจจุ- บัน  “T.L.H. Engineering”  สามารถขยายตลาดเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย  ซึ่งทำให้ทาง  “T.L.H.Engineering”  ได้รับความไว้วางใจในกลุ่มลูกค้าเสมอมา